[MẪU SỐ C87a-HD] Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề

Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu văn bản: Mẫu số: C87a-HD-Thông tư số 178/2012/TT-BTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

Tải MẪU SỐ C87a-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề

Trả lời