Nhận việc tại công ty mới thì đóng BHXH như thế nào?

Nhận việc tại công ty mới thì đóng BHXH như thế nào?

Tin tức

Bắt đầu làm việc tại công ty mới thì đóng bảo hiểm xã hội thế nào? Bởi người lao động thay đổi việc làm là việc thường xuyên xảy ra nhưng lại không biết cách tham gia BHXH ở nơi làm việc mới.  Vậy quy định cho trường hợp người lao động tham gia BHXH tại đơn vị làm việc mới như thế nào? Có cần sử dụng sổ Bảo hiểm xã hội mới không?

Nhận việc tại công ty mới thì đóng BHXH như thế nào?
Nhận việc tại công ty mới thì đóng BHXH như thế nào?

1. Quy định về sổ Bảo hiểm xã hội 

Quy định về sổ BHXH là nội dung được đề cập tại điểm 2.13 khoản 2 Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH. Mỗi người lao động chỉ có 01 sổ bảo hiểm xã hội với 01 mã số BHXH, tên và mã số BHXH của người lao động sẽ được in trên sổ BHXH và thẻ BHYT.

Trong trường hợp phát sinh thêm sổ BHXH thì người lao động cần thực hiện các hồ sơ chốt sổ BHXH hoặc gộp sổ BHXH. Bởi theo quy định, người lao động chỉ có 01 sổ bảo hiểm xã hội duy nhất hợp lệ nếu có sổ phát sinh thì người lao động không thể dùng sổ BHXH để thực hiện các hồ sơ hưởng chế độ phục lợi. 

2. Tình trạng của sổ BHXH khi người lao động nghỉ việc

Tình trạng của sổ BHXH khi người lao động nghỉ việc
Tình trạng của sổ BHXH khi người lao động nghỉ việc

Tại Khoản 2 Điều 18 Luật BHXH (2014), quy định về việc người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội và tự bảo quản sổ BHXH của mình. Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn sổ BHXH của NLĐ do doanh nghiệp giữ để tiện thực hiện các hồ sơ chế độ.  

Bên cạnh đó, sau khi chấm dứt hợp với người lao động, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện xác nhận thời gian đóng BHXH của người lao động và thực hiện chốt sổ BHXH. Sau đó, doanh nghiệp tiến hành trả lại sổ BHXH và toàn bộ giấy tờ liên quan khác mà doanh nghiệp giữ của NLĐ. Nội dung quy định này được nêu tại khoản 3 Điều 48 Luật Lao động (2019).

Như vậy, theo quy định thì sổ BHXH của người lao động đã được xác nhận thời gian đóng và trả lại đầy đủ tờ rời sau khi nghỉ việc.

 

Xem thêm: Hướng dẫn cách làm lại sổ bảo hiểm xã hội

 

3. Cách đóng BHXH khi làm việc tại công ty mới

Cách đóng BHXH khi làm việc tại công ty mới
Cách đóng BHXH khi làm việc tại công ty mới

Theo những nội dung được đề cập trong nội dung trước thì người lao động chỉ có duy nhất 01 sổ BHXH. Người lao động sau khi nhận được sổ BHXH đã được chốt từ công ty cũ thì tiến hành nộp sổ cho đơn vị làm việc mới. Người lao động đi làm ở công ty mới sẽ tiếp tục đóng BHXH vào quyển sổ BHXH cũ mà không cần xin cấp sổ mới.

4. Khi nào NLĐ bắt đầu đóng BHXH ở công ty mới 

4.1 Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 

Những đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội (2014) và Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Nội dung cụ thể như sau:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
  • Cán bộ, công chức, viên chức;
  • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương
  • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi tháng người lao động có trách nhiệm trích đóng BHXH theo tỷ lệ đã được quy định hiện hành.

4.2 Thời gian người lao động bắt đầu tham gia BHXH tại công ty mới 

Khi nào NLĐ bắt đầu đóng BHXH ở công ty mới
Khi nào NLĐ bắt đầu đóng BHXH ở công ty mới

Thời gian người lao động bắt đầu tham gia BHXH ở đơn vị làm việc mới được tình từ khi hợp đồng lao động của người lao động chính thức có hiệu lực. Doanh nghiệp sẽ tiến hành báo tăng lao động và đăng ký tham gia BHXH cho người lao động. 

Trong trường hợp người lao động đang trong quá trình thử việc thì vẫn chưa đóng BHXH. Bởi trong thời gian thử việc, người lao động chưa được ký hợp đồng lao động chính thức nên không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bài viết trên đã hướng dẫn người lao động cách tham gia BHXH tại đơn vị làm việc mới. Người lao động nên thường xuyên cập nhật thêm thông tin về BHXH để đảm bảo được quyền lợi của bản thân. Kết nối với BHXHTPHCM.COM khi có bất kỳ câu hỏi nào theo thông tin liên lạc bên dưới để được tư vấn miễn phí 100%!

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM

Hotline: 0932.383.089

Email: cs@aztax.com.vn

Website: https://bhxhtphcm.com