Mức đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất 2023 mới nhất

Mức đóng vào quỹ hưu trí tử tuất 2023 mới nhất

Tin tức

Sang năm 2023, mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là bao nhiêu? Bởi mỗi năm cơ quan Nhà nước sẽ có những thay đổi trong chính sách BHXH để đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho người lao động. Như thế, mức đóng quỹ hưu trí tử tuất 2023 được quy định thế nào? Trong bài viết này, Công ty BHXH Cá nhân sẽ cung cấp mọi thông tin về tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí tử tuất.

Mức đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất 2023 mới nhất
Mức đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất 2023 mới nhất

1. Ai được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất?

Những đối tượng được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất được quy định tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội (2014). Cụ thể, người lao động có tham gia BHXH sẽ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất không kể là BHXH bắt buộc hay BHXH tự nguyện. 

Ai được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất
Ai được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất

Không chỉ người lao động là công dân Việt Nam mà lao động nước ngoài cũng được hưởng 02 chế độ này theo Điều 17, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP. Kể từ 01/01/2022 người lao động nước ngoài được hưởng thêm 02 chế độ hưu trí và tử tuất bên cạnh chế độ ốm đau – thai sản và tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Mỗi tháng, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm trích quỹ lương tháng để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tỷ lệ được quy định.

 

Xem thêm bài viết: Làm lại sổ bảo hiểm xã hội mất bao lâu

2. Điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí và tử tuất 2023?

2.1 Điều kiện hưởng lương hưu 2023

Điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí và tử tuất 2023
Điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí và tử tuất 2023

Theo nội dung được quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội (2014) được sửa đổi bởi điểm c khoản 1 Điều 219 Luật Lao động (2019), người lao động không bị suy giảm khả năng lao động được hưởng trợ cấp hưu trí khi:

  • Đủ tuổi được nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Luật Lao động (2019)
  • Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm
  • Nếu đến tuổi hưu theo quy định nhưng chưa đóng đủ BHXH thì được tiếp tục đóng để được hưởng chế độ 

Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường nếu đáp ứng được những điều kiện trên sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, cần chú ý đến quy định về độ tuổi nghỉ hưu tại Điều 169 Luật Lao động (2019). 

Cụ thể từ năm 2021, tuổi hưu của lao động nam là từ đủ 60 tuổi 03 tháng và từ đủ 55 tuổi 04 tháng. Đồng thời, sau mỗi năm tuổi hưu sẽ tăng thêm 03 tháng với nam và 04 tháng với nữ. Như vậy tuổi hưu 2023 của lao động nam là từ đủ 60 tuổi 09 tháng và từ đủ 54 tuổi.

2.2 Điều kiện hưởng trợ cấp tử tuất 2023

Thân nhân của người lao động qua đời sẽ được nhận trợ cấp từ chế độ tử tuất khi đáp ứng được những điều kiện sau:

  • Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên
  • Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc

Người thân của người lao động được nhận trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng hoặc một lần tuỳ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 

 

Tham khảo: Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc

3. Quy định về mức đóng quỹ hưu trí, tử tuất 2023

3.1 Người lao động đóng quỹ hưu trí tử tuất với tỷ lệ nào?

Quy định về mức đóng quỹ hưu trí, tử tuất 2023
Quy định về mức đóng quỹ hưu trí, tử tuất 2023

Mức đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất được quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH (2017), Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP (2021), Nghị quyết 116/NQ-CP (2021). Từ ngày 01/10/2022 mức đóng cụ thể như sau: 

Người lao động Việt Nam Người lao động nước ngoài
Hưu trí – Tử tuất 8% 8%
BHYT 1,5% 1,5%
BHTN 1%
Tổng 10,5% 9,5%

3.2 Mức đóng vào quỹ hưu trí tử tuất của người sử dụng lao động? 

Theo như Điều 17, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, người lao động nước ngoài được hưởng thêm 02 chế độ hưu trí và tử tuất. Mức đóng được hiệu chỉnh như sau:

Mức đóng của người sử dụng lao động 
Đối tượng Hưu trí – Tử tuất Ốm đau – Thai sản Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp BHYT BHTN Tổng
Người lao động Việt Nam 14% 3% 0,5% 3% 1% 21,5%
Người lao động nước ngoài 14% 3% 0,5% 3% 20,5%

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN có thể làm văn bản đề nghị gửi cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được xét giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức đóng có thể được giảm từ 0,5% xuống 0,3%. 

Như vậy mức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của người lao động Việt Nam và lao động nước ngoài đều là 14%. Doanh nghiệp nên thường xuyên cập nhật thông tin về các chinh sách Bảo hiểm xã hội đế có thể nắm rõ được quy định và có thể thực hiện đúng. 

Bài viết trên đã cập nhật những thông tin về mức đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí, tử tuất. Chúng tôi hân hạnh được trở thành kênh thông tin tham khảo cho Quý doanh nghiệp và người lao động. Kết nối ngay với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới nếu có bất cứ câu hỏi nào. Đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM

Hotline: 0932.383.089

Email: cs@aztax.com.vn

Website: https://bhxhtphcm.com