Qua đời khi nhận lương hưu, người thân được hưởng quyền lợi nào?

Qua đời khi nhận lương hưu, người thân được hưởng quyền lợi nào?

Tin tức

Mất khi đang hưởng lương hưu, một trường hợp không thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, trong trường hợp đó thì người thân có được nhân trợ cấp không lại là câu hỏi của nhiều người. Trong bài viết này, Công ty Bảo hiểm xã hội cá nhân sẽ giải đáp những thắc mắc về chế độ hưu trí và tử tuất cho Quý bạn đọc.

Qua đời khi nhận lương hưu, người thân được hưởng quyền lợi nào?
Qua đời khi nhận lương hưu, người thân được hưởng quyền lợi nào?

1. Đang hưởng lương hưu thì qua đời thì được hưởng chế độ tử tuất không?

1.1 Quy định về chế độ tử tuất

Đang hưởng lương hưu thì qua đời thì được hưởng chế độ tử tuất không?
Đang hưởng lương hưu thì qua đời thì được hưởng chế độ tử tuất không?

Không có một định nghĩa cụ thể nào về chế độ tử tuất trong Luật Bảo hiểm xã hội (2014). Chế độ tử tuất có thể được hiểu là một phần trợ cấp cho thân nhân của người lao động, một phần thu nhập bù đắp cho người thân của người lao động nhằm đảm bảo cuộc sống cho thân nhân của họ hoặc các chi phí phát sinh khi người lao động tham gia BHXH bị chết.

Hiện tại không có quy định về điều kiện để người thân của người lao động hưởng chế độ tử tuất trong Luật BHXH (2014) và trong các văn bản hướng dẫn khác. Tuy nhiên, các nội dung quy định về điều kiện hưởng cụ thể với các mức trợ cấp trong chế độ tử tuất được chỉ rõ trong Luật Bảo hiểm xã hội.

1.2 Các khoản trợ cấp được hưởng trong chế độ tử tuất

Căn cứ theo quy định tại Điều 66, Điều 67 và Điều 69 Luật BHXH (2014), những khoản trợ cấp sau đây thuộc phạm vi thanh toán của chế độ tử tuất. Cụ thể:

– Trợ cấp mai táng: Người lao động đang hưởng lương hưu chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng (theo Điều 66).

– Trợ cấp tuất hàng tháng hoặc một lần: Người lao động đang hưởng lương hưu chết, tùy trường hợp mà thân nhân của họ sẽ được được nhận tiền trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần (theo khoản 1 Điều 67 và khoản 2 Điều 69 Luật BHXH 2014)

Như vậy, NLĐ mất khi đang hưởng lương hưu thì thân nhân của người đó sẽ được cơ quan BHXH chi trả trợ cấp từ chế độ tử tuất.

2. Mất khi đang hưởng chế độ hưu trí, người thân được nhận khoản tiền nào?

2.1 Trợ cấp mai táng

Mất khi đang hưởng chế độ hưu trí, người thân được nhận khoản tiền nào?
Mất khi đang hưởng chế độ hưu trí, người thân được nhận khoản tiền nào?

Theo quy định tại Điều 46 Luật BHXH (2014), tiền trợ cấp mai táng cho người lao động mất khi đang hưởng chế độ hưu trí sẽ được chi trả cho người lo mai táng cho người đã mất. Số tiền sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội trả luôn 01 lần, mức trợ cấp mai táng cụ thể như sau:

Trợ cấp mai táng = 10  x Mức lương cơ sở = 10 x 1,49 triệu đồng = 14,9 triệu đồng

2.2 Trợ cấp tuất theo tháng

2.2.1 Điều kiện nhận trợ cấp tuất tháng

Người thân của NLĐ qua đời khi đang hưởng lương hưu sẽ được nhận trợ cấp tuất hàng tháng khi thuộc những trường hợp được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 67 Luật BHXH (2014). Cụ thể:

Đối tượng thân nhân Điều kiện
Con Chưa đủ 18 tuổi
Từ đủ 18 tuổi trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
Được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai
Vợ hoặc chồng Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên Không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở, không bao gồm khoản trợ cấp về ưu đãi người có công.
Vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; thành hoặc thành viên khác trong gia đình đình mà người lao  động đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng Từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ
Dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

2.2.2 Mức hưởng trợ cấp tuất tháng

Thân nhân người lao động được thuộc những trường hợp nêu trên được nhận trợ cấp tuất theo tháng theo khoản 1 Điều 68 Luật BHXH (2014). Mức trợ cấp cụ thể như sau:

Thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng
Mức trợ cấp tuất hàng tháng = 70% x Mức lương cơ sở = 1.043.000 đồng/tháng
Thân nhân còn lại
Mức trợ cấp tuất hàng tháng = 50% x Mức lương cơ sở = 745.000 đồng/tháng

Xem thêm: Hồ sơ tử tuất

 

2.3 Trợ cấp tuất một lần

2.3.1 Điều kiện hưởng trợ cấp tử tuất 01 lần

Trợ cấp mai táng
Trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất tháng, trợ cấp tuất 01 lần

Người thân của người lao động sẽ được nhận trợ cấp tuất 01 lần khi thuộc những trường hợp được quy định tại Điều 69 Luật BHXH (2014). Cụ thể như sau:

– Là thân nhân của người lao động chết nhưng người lao động đó không thuộc các trường hợp sau:

  • Đã đóng BHXH từ đủ 15 năm và chưa hưởng BHXH một lần
  • Đang hưởng lương hưu
  • Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm từ 61%

– Người lao động chết mà không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

– Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất 1 lần (trừ con dưới 06 tuổi, con/vợ/chồng bị suy giảm lao động từ 81%).

– Người thừa kế của người lao động chết mà không có thân nhân.

2.3.2 Mức trợ cấp tuất 01 lần

Khoản trợ cấp tuất 01 lần thân nhân của NLĐ mất khi đang hưởng lương hưu được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật BHXH (2014). Lưu ý: Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng. Cụ thể như sau:

Người lao động chết trong 02 tháng đầu nhận lương hưu
Mức trợ cấp tuất một lần = 48 x Mức lương hưu hằng tháng đang hưởng
Người lao động chết từ tháng thứ ba nhận lương hưu trở đi
Mức trợ cấp tuất một lần = 48 x Mức lương hưu đang hưởng 0,5 x (Số tháng đã hưởng lương hưu – 2) x Mức lương hưu đang hưởng

Tham khảo thêm bài viết: Cách tính lương hưu

Trên đây là bài viết về mức trợ cấp tuất người thân của người lao động mất khi đang hưởng lương hưu. Người lao động có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới nếu có bất kỳ câu hỏi nào về BHXH. Đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí 100%!

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM

Hotline: 0932.383.089

Email: cs@aztax.com.vn

Website: https://bhxhtphcm.com