Cách tính Bảo hiểm Xã hội theo quy định

Cách tính Bảo hiểm Xã hội năm 2022 theo quy định

Bảo hiểm xã hội

Trong thời buổi kinh tế và xã hội phát triển như ngày nay thì người lao động gặp rất nhiều khó khăn trong cách tính Bảo hiểm Xã hội năm 2022. Để tránh sai sót trong quá trình tính toán bảo hiểm người lao động nên thường xuyên cập nhật những bài viết liên quan cũng như có thể tham khảo bài viết mà dịch vụ Bảo hiểm Xã hội cá nhân cung cấp dưới đây. 

1. Bảo hiểm Xã hội nên được hiểu như thế nào?

Bảo hiểm Xã hội được hiểu đơn giản là sự đảm bảo thay thế một phần thu nhập của người lao động khi họ bị mất hoặc giảm đi phần thu nhập do bệnh tật, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động nghề nghiệp,…dựa trên cơ sở quỹ đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Phần bảo hiểm này có sự bảo đảm về quyền lợi từ nhà nước, pháp luật góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Người lao động nên bảo quản sổ kĩ, tránh mất sổ, nếu không may bị mất có thể tìm hiểu về “hướng dẫn cách làm lại sổ bảo hiểm xã hội” mà dịch vụ bảo hiểm đã đăng tải, để bảo toàn quyền lợi bản thân.

Bảo hiểm xã hội là gì?
Bảo hiểm xã hội là gì?

2. Đóng Bảo hiểm Xã hội 1 năm được bao nhiêu?

Đối với bảo hiểm bắt buộc là 10.5% mức thu nhập hằng tháng dựa trên mức lương mà người lao động nhận được dựa trên hợp đồng lao động.

Đối với bảo hiểm tự nguyện là 22% dựa trên mức thu nhập tự chọn mà người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội.

Như vậy cách tính Bảo hiểm Xã hội 2022 trong 1 năm thì số tiền nhận được sẽ dựa trên mức lương mà người lao động nhận được hằng tháng nhân với số phần trăm theo quy định của bảo hiểm.

Hiện nay vấn đề trợ cấp thất nghiệp được hưởng mấy tháng cũng là vấn đề được rất nhiều lao động quan tâm trong thời gian gần đây.

Cách tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 trong 1 năm
Cách tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 trong 1 năm

3. Cách tính bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sẽ được tính như sau:

Mức hưởng =  Mbql6t x 60% 

Trong đó:

Mbql6t: Mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi nghỉ việc

Mẫu đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng là vấn đề người lao động cần lưu ý.

4. Cách tính đóng Bảo hiểm Xã hội và những lưu ý

4.1 Cách tính đóng Bảo hiểm Xã hội năm 2022

– Đối với Bảo hiểm Xã hội bắt buộc thì được tính như sau:

Mức đóng = MtltđBHXH x Tỷ lệ % đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong đó:

MtltđBHXH: Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

4.2 Những lưu về phần trăm đóng bảo hiểm

Tỷ lệ % đóng Bảo hiểm Xã hội được quy định

+ Đối với lao động Việt Nam thì người sử dụng lao động đóng 21.3%; còn người lao động là 10.5%. (Đối với trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TB&XH) với tổng là 31.8%;

+ Người sử dụng lao động đóng 21.5%; còn người lao động đóng 10.5%. (Trường hợp doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn) với tổng là 32%.

+ Đối với lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động đóng 6.3%; còn người lao động đóng 1.5%. (Trường hợp Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TB&XH) với tổng 7.8%;

+Trong đó người sử dụng lao động đóng 6.5%; còn người lao động đóng 1.5% .(Trường hợp doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn) với tổng 8%.

Ngoài ra người lao động cũng cần quan tâm về các vấn đề liên quan đến sổ bảo hiểm như thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội 2022.

Những lưu ý về phần trăm trong cách tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2022
Những lưu ý về phần trăm trong cách tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2022

5. Cách tính lương hưu mới nhất

Cách tính lương hưu theo quy định mới nhất theo quy định hiện hành được quy định:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng (tối đa 75%) x Mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm

Với tỉ lệ hưởng theo quy định hiện hành như sau:

Nữ: 

+ Tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia Bảo hiểm Xã Hội – 15 năm) x 2%

+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Nam: 

+ Về hưu từ 01/01/2022: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia Bảo hiểm Xã hội – 20 năm) x 2%.

+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Cách tính lương hưu
Cách tính lương hưu

6. Hệ số bảo hiểm xã hội và cách tính BHXH 1 lần theo hệ số

6.1 Hệ số bảo hiểm xã hội

Hệ số được sử dụng cho tính bảo hiểm xã hội một lần là hệ số 1.5 và hệ số 2 với công thức áp dụng cho cách tính hưởng bảo hiểm xã hội năm 2022.

6.2 Cách tính BHXH 1 lần theo hệ số

Mức hưởng = (1.5 x Mbqtl x thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2014)

Trong đó: 

Ví dụ: Chị Nhung có tham gia bảo hiểm từ tháng 10/2017 đến tháng 04/2019.

Từ tháng 10/2017 đến 12/2017: mức lương là 5.000.000 đồng;

Từ tháng 1/2018 đến 3/2019: mức lương là 5.500.000 đồng;

Tháng 4/2019 mức lương là 6.278.000 đồng.

Chị Nhung có thời gian tham gia bảo hiểm là 1 năm 6 tháng, chị chưa hưởng lương hưu và có nguyện vọng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần.

Mức hưởng 1 lần tính như sau: Thời gian tham gia bảo hiểm của chị là 1.5 năm.

Mức lương bình quân = (5.000.000 x 2 x 1.07 + 5.5000.000 x 12 x 1.04 + 5.500.000 x 3 x 1 + 6.278.000 x1 x 1) / 18 = 5.673.222 đồng

Trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần:

=  {(1,5 x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)} x Mbqtl

= 0 + (2 x 1,5 năm x Mbqtl)

= 2 x 1.5 x 5.673.222 = 17.019.666 đồng

Xem thêm:

Dịch vụ bảo hiểm xã hội cá nhân đã cung cấp những thông tin cần thiết về các tính bảo hiểm xã hội năm 2022 và hệ số bảo hiểm xã hội cũng như cách tính BHXH 1 lần theo hệ số. Người lao động nên thường xuyên cập nhật cũng như liên hệ theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất.

Để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc về quy định hoặc được hỗ trợ dịch vụ làm hồ sơ bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp và người lao động vui lòng điền thông tin ngay dưới đây:

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM

Hotline: 0932.383.089

Email: cs@aztax.com.vn

Website: https://bhxhtphcm.com