[Phiếu giao nhận hồ sơ 622] Xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội; xác nhận tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec

Ngày/Năm ban hành: 27/11/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 27/11/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ghi chú: Dùng thay Hồ sơ: 308/……/SO đã hết hiệu lực
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 622/……………/SO
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 622: Xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội; xác nhận tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec

Trả lời