[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600MG] Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin

Ngày/Năm ban hành: 4/10/2021
Ngày/Năm hiệu lực: 4/10/2021
Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600MG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600MG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin

Trả lời