mau bao cao thanh tra bao hiem xa hoi

Mẫu báo cáo thanh tra bảo hiểm xã hội dành cho doanh nghiệp năm 2023

Bảo hiểm xã hội

Mẫu báo cáo thanh tra bảo hiểm xã hội là một trong những biểu mẫu được sử dụng cho việc báo cáo sau khi kết thúc cuộc thanh tra. Đối với doanh nghiệp hiện nay đặc biệt quan tâm đến nội dung và thời gian thực hiện báo cáo thanh tra. BHXH TPHCM hy vong qua bài viết này, có thể giúp quý doanh nghiệp giải đáp được phần nào thắc mắc về vấn đề trên.

1. Nội dung báo cáo thanh tra bảo hiểm xã hội

noi dung mau bao cao thanh tra bao hiem xa hoi
Nội dung mẫu báo cáo thanh tra BHXH

Sau khi kết thúc quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có trách nhiệm lập báo cáo. Căn cứ theo Điều 73 Luật Thanh tra 11/2022/QH15 có quy định về nội dung báo cáo thanh tra. Các thông tin của báo cáo phải gồm các thông tin sau:

  • Thông tin về kết luận cho từng nội dung đã được tiến hành thanh tra, đánh giá
  • Thông tin xác định tính chất, phạm vi, hậu quả của hành vi vi phạm; Nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật
  • Thông tin ý kiến khác nhau giữa các thành viên khác trong Đoàn thanh tra với Trường đoàn thanh tra về nội dung báo cáo kết quả thanh tra.
  • Thông tin về các biện pháp xử lý đã được thực hiện và các giải pháp, biện pháp xử lý và biện pháp khắc phục đã được áp dụng và kiến nghị.

Đối với trường hợp, thanh tra phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực. Trong báo cáo thanh tra bảo hiểm xã hội phải nêu rõ trách nhiệm cụ thể. Đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực dưới mức độ sau đây:

  • Yếu kém về năng lực quản lý
  • Thiếu trách nhiệm trong quản lý
  • Bao che cho người có hành vi tham nhũng, tiêu cực

2. Thời gian thực hiện báo cáo thanh tra BHXH

thoi gian thuc hien mau bao cao thanh tra bao hiem xa hoi
Thời gian thực hiện mẫu báo cáo thanh tra BHXH

Căn cứ theo Điều 73 Luật Thanh tra 11/2022/QH15 có quy định về thời gian báo cáo thanh tra. Ngoài ra theo Điều 25 Nghị định 07/2012/NĐ-CP cũng có quy định về thời gian và nội dung báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành như sau:

Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra, trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành phải có các nội dung sau đây:

1. Khái quát về đối tượng thanh tra;

2. Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra;

3. Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, chuyên môn – kỹ thuật của đối tượng thanh tra;

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra; kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (nếu có);

5. Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra (nếu có)

Như vậy, thời gian xây dựng dự thảo mẫu báo cáo thanh tra bảo hiểm xã hội sẽ được tính từ ngày quyết định đoàn thành tra. Sau đó, giao cho trưởng đoàn thanh tra xây dựng dự thảo kết luận thanh tra. Đối với cuộc thanh tra do Bộ tiến hành thì thời gian được kéo dài không quá 20 ngày. Trừ trường hợp phức tạp thì thời gian có thể kéo dài đến 30 ngày.

3. Mẫu báo cáo thanh tra bảo hiểm xã hội

mau bao cao thanh tra bao hiem xa hoi
Mẫu báo cáo thanh tra BHXH

Mẫu số 01/BB-TT: Biên bản công bố quyết định thanh tra bảo hiểm xã hội

Mẫu số 01/BB-TT là biên bản công bố quyết định thanh tra bảo hiểm xã hội. Biểu mẫu này được cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền lập ra. Nhằm để công bố về việc đưa ra quyết định của thanh tra bảo hiểm xã hội. Mẫu biên bản này nêu rõ các nội dung căn cứ theo mẫu được ban hành theo Quyết định 1518/QĐ-BHXH. Quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn.


Mẫu số 02/BC-TT: Báo cáo thanh tra bảo hiểm xã hội

Mẫu số 02/BC-TT là báo cáo thanh tra bảo hiểm xã hội được sử dụng để đoàn thanh tra báo cáo. Mẫu này báo cáo cho cơ quan bảo hiểm liên quan. Căn cứ theo Quyết định 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành. Cụ thể mẫu báo cáo kết quả thanh tra được thể hiện tại mẫu số 02/BC-TT như sau


Hy vọng với bài viết trên về mẫu báo cáo thanh tra bảo hiểm xã hội đã phần nào chia sẻ được các thắc mắc của quý doanh nghiệp. Thấu hiểu được sự khó khăn của doanh nghiệp, BHXH TPHCM sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp. Nhằm ủy quyền giải trình với cơ quan bảo hiểm xã hội về việc thanh tra. Qua đó, đảm bảo giúp doanh nghiệp giảm đáng kể số tiền phạt và các chi phí liên quan.

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM

Hotline: 0932.383.089

Email: cs@aztax.com.vn

Website: https://bhxhtphcm.com