Làm việc thời vụ có cần phải tham gia BHXH hay không?

Làm việc thời vụ có cần phải tham gia BHXH hay không?

Tin tức

Người lao động làm việc thời vụ có cần đóng BHXH hay không là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Bởi những việc làm thời vụ thường có thời gian ngắn từ 01 – 03 tháng nên người làm thời vụ thường xuyên phải thay đổi nơi làm việc nên họ không biết có cần đóng BHXH hay không. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp câu trả lời về vấn đề này cho người lao động.

Làm việc thời vụ có cần phải tham gia BHXH hay không?
Làm việc thời vụ có cần phải tham gia BHXH hay không?

1. Bảo hiểm xã hội là gì? Những chế độ BHXH?

Bảo hiểm xã hội là gì? Những chế độ BHXH?
Bảo hiểm xã hội là gì? Những chế độ BHXH?

Theo Khoản 1, Điều 3 của Luật Bảo hiểm xã hội (2014) định nghĩa bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hay phần bù đắp cho phần thu nhập cho người lao động trong trường hợp họ đau ốm, mang thai, bị tai nạn nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.

  • Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội sẽ nhận được hưởng những chế độ phúc lợi từ BHXH:
  • Ốm đau
  • Thai sản
  • Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • Hưu trí
  • Tử tuất

Bảo hiểm xã hội gồm hai loại là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Tuỳ theo loại bảo hiểm người lao động tham gia thì mức hưởng các chế độ phúc lợi sẽ khác nhau. Người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng tất cả những chế độ BHXH trên, người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng trợ cấp từ chế độ hưu trí và tử tuất.

2. Người lao động thời vụ có bắt buộc tham gia BHXH không?

Người lao động thời vụ có bắt buộc tham gia BHXH không?
Người lao động thời vụ có bắt buộc tham gia BHXH không?

2.1 Đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm xã hội trong Luật BHXH 2014

Chiếu theo quy định về những đối tượng bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm xã hội được nêu tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội (2014). Nội dung cụ thể như sau:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo thời vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
  • Cán bộ, công chức, viên chức;
  • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

2.2 Đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm xã hội trong Quyết định 595/QĐ-BHXH

Quy trình Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH (2017). Nội dung đề cập đến quản lý đối tượng như sau:

Người lao động không cần phải đóng BHXH tháng đó nếu không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Kết luận, người lao động không xác định thời hạn vẫn thuộc những đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Chính vì thế, người lao động sẽ được đơn vị sử dụng lao động thực hiện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội dù đây chỉ là công việc thời vụ.

 

Xem thêm: Gộp sổ bảo hiểm xã hội khác tỉnh

3. Mức đóng BHXH cho lao động thời vụ

3.1 Quy định về mức tham gia BHXH bắt buộc cho lao động thời vụ

Mức đóng BHXH cho lao động thời vụ
Mức đóng BHXH cho lao động thời vụ

Mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động thời vụ được quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội (2014). Nội dung chi tiết như sau:

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

3.2 Quy định về mức lương tối thiểu vùng 2022

Theo nội dung quy định về mức lương tối thiểu vùng được nêu rõ tại Điều 4 Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Cụ thể như sau: 

1. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

3.3 Mức đóng cụ thể cho nhân viên thời vụ

Nếu NLĐ việc đủ ngày công trong tháng thì cần phải đăng ký đóng BHXH bắt buộc. Mức đóng BHXH dựa trên mức lương được thoả thuận trong hợp đồng lao động và mức lương người lao động nhận hằng tháng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (căn cứ theo Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP).

Bài viết trên đã thông tin đến quý bạn đọc những vấn đề liên quan tới BHXH cho người lao động thời vụ. Người lao động nên thường xuyên cập nhật những thông tin về Luật BHXH để đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình. Kết nối với Công ty Bảo hiểm xã hội cá nhân theo thông tin liên lạc bên dưới khi có bất kỳ thắc mắc nào về những nội dung trên. Chúng tôi hỗ trợ tư vấn miễn phí 100%.

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM

Hotline: 0932.383.089

Email: cs@aztax.com.vn

Website: https://bhxhtphcm.com