[MẪU SỐ 02-QĐ52] Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG

Ngày/Năm ban hành: 25/11/2013
Ngày/Năm hiệu lực: 25/11/2013
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu số 02-Quyết định 52
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI MẪU SỐ 02-QĐ52: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG

Trả lời