[MẪU SỐ 04-GCN] Danh sách người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày/Năm ban hành: 2017
Ngày/Năm hiệu lực: 2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu số 04-GCN
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

TẢI MẪU SỐ 04-GCN: Danh sách người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Trả lời