gộp sổ bảo hiểm xã hội

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động bao gồm các giấy tờ gì?

Gộp sổ bảo hiểm

Gộp sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện khi người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhiều hơn. Việc tiến hành gộp các sổ bảo hiểm xã hội này nhằm đảm bảo các quyền lợi cho người lao động về các chế độ sau này.

1, Một người có 2 sổ bảo hiểm xã hội là trái quy định

gộp sổ bảo hiểm xã hội
Một người có 2 sổ bảo hiểm xã hội là trái quy định

Theo luật Bảo hiểm xã hội thì: Mỗi người lao động chỉ được cấp 1 sổ bảo hiểm xã hội duy nhất để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định”.

Hiện tượng người lao động có nhiều hơn 1 sổ bảo hiểm xã hội thường là do người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội ở công ty cũ, sau đó nghỉ việc chuyển sang công ty mới nhưng không chốt sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ mà đóng mới tại công ty mới.

Tại Khoản 4 Điều 46 của Quyết định 595/QĐ-BHXH (thay thế QĐ 595 cũ) có nêu rõ:

“Một người có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên ghi thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi tất cả các sổ bảo hiểm xã hội, hoàn thành lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ bảo hiểm xã hội vào sổ mới”.

Vì vậy, những người có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên cần phải làm thủ tục gộp thành 1 sổ duy nhất.

2, Các bước làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội

Bước 1: Kiểm tra thông tin cá nhân trên sổ bảo hiểm xã hội

Kiểm tra thông tin cá nhân của người tham gia (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch) trên 2 sổ bảo hiểm xã hội, xảy ra 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Thông tin cá nhân người lao động trùng khớp => thực hiện kiểm tra tiếp quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp 2: Thông tin cá nhân người tham gia khác nhau => làm hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân để thông tin trên cả 2 sổ bảo hiểm xã hội trùng khớp.

Hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội bao gồm:

  • Mẫu TK1-TS (tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hểm y tế): đơn vị ghi rõ yêu cầu gộp sổ bảo hiểm xã hội vào mục số 14 nội dung thay đổi, yêu cầu.
  • Sổ bảo hiểm xã hội sai thông tin.
  • Các giấy tờ (CMND/ giấy khai sinh/ trích lục khai sinh…).
  • Mẫu D01-TS (bảng kê thông tin) (nếu có): đơn vị kê khai các giấy tờ làm căn cứ gộp sổ bảo hiểm xã hội và điều chỉnh thông tin.

Nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân sai cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp sổ bảo hiểm xã hội sai thông tin.

Lưu ý (*): Trường hợp số CMND/ thẻ căn cước trên 2 sổ bảo hiểm xã hội khác nhau, đơn vị không cần làm hồ sơ điều chỉnh.

Bước 2: Kiểm tra nội dung ghi nhận sổ bảo hiểm xã hội

Quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên sổ bảo hiểm xã hội sẽ xảy ra các trường hợp ghi nhận thiếu quá trình tham gia, sai chức danh.

Trường hợp 1: Nội dụng ghi nhận trên sổ bảo hiểm xã hội đầy đủ, chính xác.

Trường hợp 2:Nội dung trên sổ ghi nhận thiếu quá trình đóng hoặc sai thông tin chức danh/mức lương,…=> Làm hồ sơ điều chỉnh nội dung ghi trên sổ bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội bao gồm:

  • Sổ bảo hiểm xã hội
  • Công văn do đơn vị xác nhận điều chỉnh sai chức danh/mức lương/… (nếu có).
  • Mẫu D02-TS (nếu có)

Nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp sổ bảo hiểm xã hội sai cho người lao động để điều chỉnh lại thông tin chính xác trước khi làm hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội

Sau khi thực hiện kiểm tra thông tin ghi nhận trên sổ bảo hiểm xã hội đầy đủ chính xác, tiếp theo làm sổ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội gồm:

  • Mẫu TK1-TS (tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế): đơn vị ghi rõ yêu cầu gộp sổ bảo hiểm xã hội vào mục 14 nội dung thay đổi, yêu cầu.
  • 2 sổ bảo hiểm xã hội.
  • Mẫu D01-TS (bảng kê thông tin) (nếu có): đơn vị kê khai các giấy tờ làm căn cứ gộp sổ bảo hiểm xã hội và điều chỉnh thông tin.

3, Thời gian gộp sổ bảo hiểm xã hội

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không quá 45 ngày đối với trường hợp cần xác minh quá trình đóng bảo hiểm xã hội tại các tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị.

Nhằm gỡ rối cho các cá nhân tham gia BHXH có nhiều sổ BHXH nguyên nhân do quá trình đồng bộ dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội trước kia tại các tỉnh/ TP vẫn chưa được liên thông, kết nối dữ liệu với nhau. Tại đây, Công ty AZTAX cung cấp dịch vụ gộp sổ bảo hiểm xã hội nhanh chóng với mức phí hợp lý.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp!

>> Bạn có thể tham khảo thêm thủ tục chốt sổ BHXH và làm lại sổ BHXH: