Hướng dẫn thủ tục hồ sơ làm chốt sổ bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ làm chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2022

Chốt sổ bảo hiểm

Thủ tục làm chốt sổ bảo hiểm xã hội khá đơn giản, tuy nhiên vẫn còn nhiều người lao động lúng cúng trong các bước thực hiện khi nghỉ việc tại doanh nghiệp của mình.

Dưới đây, công ty AZTAX sẽ cung cấp thông tin cần thiết về: hồ sơ, thủ tục, thời gian chốt sổ, mẫu chốt sổ để bạn tiến hành thực hiện việc chốt sổ.

1, Chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là gì?

thủ tục làm chốt sổ bảo hiểm xã hội
Chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là gì?

Khoản 1 Điều 96 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016 thì sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này.

Chốt sổ bảo hiểm xã hội là ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên sổ bảo hiểm xã hội của người tham gia từng đóng bảo hiểm xã hội tại một đơn vị. Việc này được thực hiện khi người lao động không còn làm việc ở công ty nữa, khi lao động nghỉ việc hoặc khi công ty ngừng hoạt động.

2, Hồ sơ làm chốt sổ bảo hiểm xã hội

Khi người lao động nghỉ việc tại công ty thì bên người sử dụng lao động (doanh nghiệp) phải tiến hành thủ tục chốt sổ cho người lao động tại công ty. Tuy nhiên, thời gian chốt sổ bảo hiểm xã hội từ phía người sử dụng lao động khá lâu, vì thế người lao động nên thuê dịch vụ làm chốt sổ bảo hiểm xã hội để tiết kiệm thời gian và tránh rủi ro trong quá trình thực hiện.

Hồ sơ làm chốt sổ khá đơn giản, bao gồm:

 • Phiếu giao nhận hồ sơ theo mẫu 301, số lượng 02 bản.
 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Đơn đề nghị của người tham gia theo mẫu D01 – TS (số lượng 1 bản)

Trong quá trình này thì người sử dụng lao động phải thanh toán hết số tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, nếu không thì quy trình sẽ dừng lại và bảo hiểm xã hội sẽ mặc định người lao động còn tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty và số tiền đóng bảo hiểm xã hội vẫn được bảo hiểm xã hội cập nhật bình thường. Khi nào hoàn thành hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tự trừ lại số tiền phải đóng.

3, Hướng dẫn làm chốt sổ bảo hiểm xã hội

Bước 1: Làm thủ tục báo giảm lao động

Để chốt sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần phải làm thủ tục báo giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Hồ sơ cần chuẩn bị để báo giảm lao động (kèm theo mẫu báo giảm lao động):

 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02 – TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thay thế Quyết định 959).
 • Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó (nếu có).
 • Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 bản/người).
 • Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Hoàn thiện các hồ sơ trên rồi gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý.

Sau khi báo giảm bảo hiểm xã hội thành công chúng ta tiến hành làm hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Thực hiện thủ tục làm chốt sổ bảo hiểm xã hội

Hồ sơ bao gồm (kèm theo mẫu chốt sổ bảo hiểm xã hội): Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 301/……./SO áp dụng từ ngày 14/10/2016

 • Sổ bảo hiểm xã hội
 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản).
 • 01 công văn chốt sổ của đơn vị (mẫu D01b-TS).
 • Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

Hoàn tất các hồ sơ trên rồi gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý, gửi qua mạng bằng phần mềm bảo hiểm xã hội hoặc gửi qua đường bưu điện.

4, Thời gian chốt sổ bảo hiểm xã hội

Trường hợp người lao động thuê dịch vụ làm chốt sổ bảo hiểm xã hội: thời gian chốt sổ bảo hiểm xã hội phụ thuộc vào cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hồ sơ chốt sổ (trong thời gian 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định).

Trên đây là tư vấn “thủ tục làm chốt sổ bảo hiểm xã hội”của công ty AZTAX chúng tôi, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được giải đáp!

| HOTLINE: 0932 383 089 – EMAIL: cs@aztax.com.vn 

>> Ban nên xem thêm: