[MẪU TK3-TS] Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày/Năm ban hành: 1/12/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 9/9/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu TK3-TS-Quyết định số 959/QĐ-BHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Bấm vào đây để tải Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT

Trả lời