[PHỤ LỤC 02] Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày/Năm ban hành: 22/2/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 22/2/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Phụ lục 02
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Bấm vào đây để tải [PHỤ LỤC 02] Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT

Trả lời