[C84b-HD] Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên

Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Ghi chú: Mẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ thanh toán BHYT
Số hiệu văn bản: Mẫu số: C84b-HD-Thông tư số 178/TT-BTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Tải Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên C84b

Trả lời