[Phiếu giao nhận hồ sơ số 50] Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT có hiệu lực từ 01/09/2018

Ngày/Năm ban hành: 30/8/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 1/9/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 50…./……………/CS-BHYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT

Bấm vào đây để tải hồ sơ Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Trả lời