[Phiếu giao nhận hồ sơ 653G] Hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng)

Ngày/Năm ban hành: 5/10/2021
Ngày/Năm hiệu lực: 5/10/2021
Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 653G
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải phiếu giao nhận hồ sơ 653g: Hồ sơ hỗ trợ NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trả lời