[Phiếu giao nhận hồ sơ 628] Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

Ngày/Năm ban hành: 30/8/2021
Ngày/Năm hiệu lực: 30/8/2021
Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số 628
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Bấm vào đây để tải Phiếu giao nhận hồ sơ 628: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

Trả lời