[Phiếu giao nhận hồ sơ 608] Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 608
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Bấm vào đây để tải Phiếu giao nhận hồ sơ 608: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân

Trả lời