[Phiếu giao nhận hồ sơ 507] Trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thanh toán trực tiếp cho người bệnh

Ngày/Năm ban hành: 1/10/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/10/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 507…./……………/CS-BHYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT

Bấm vào đây để tải hồ sơ phiếu giao nhận hồ sơ 507: Trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí BHYT

Trả lời