[Mẫu số C84b-HD] Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên

Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Ghi chú: Mẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN
Số hiệu văn bản: Mẫu số C84b-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT

Bấm vào đây để tải Mẫu Mẫu số C84b-HD: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe

Trả lời