[Mẫu số 01-GĐN/CBH] Giấy đề nghị nhận lại hồ sơ và hoàn trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được thanh toán trực tiếp

Ngày/Năm ban hành: 25/4/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 25/4/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Mẫu số 01-GĐN/CBH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT

Bấm vào đây để tải Mẫu số 01-GĐN/CBH: Giấy đề nghị nhận lại hồ sơ và hoàn trả chi phí BHYT

Trả lời