[D03-TS] Danh sách tăng, giảm người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Đối tượng do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý)

Ngày/Năm ban hành: 18/7/2013
Ngày/Năm hiệu lực: 18/7/2013
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu D03-TS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Bấm vào đây để tải Danh sách tăng, giảm người chỉ tham gia BHYT D03-TS

Trả lời