[MẪU DK01] Danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu DK01 (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Ngày/Năm ban hành: 9/9/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu DK01-Quyết định số: 959/QĐ-BHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Bấm vào đây để tải [MẪU DK01] Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Trả lời