[PHỤ LỤC 03] Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ y tế

Ngày/Năm ban hành: 22/2/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 22/2/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Phụ lục 03
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Bấm vào đây để tải [PHỤ LỤC 03] Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Trả lời