[MẪU SỐ 01/BHYT] Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu: Mẫu số 01/BHYT

Ngày/Năm ban hành: 4/3/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 4/3/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu số: 01/BHYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Bấm vào đây để tải Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 01/BHYT

Trả lời