[Mẫu số 01/TCKT] Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (Đối với các trường học không đủ điều kiện nhân lực): Mẫu số 01/TCKT – Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt Nam

Ngày/Năm ban hành: 14/9/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 14/9/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu số: 01/TCKT-Công văn 3524/BHXH-TCKT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Bấm vào đây để tải [Mẫu số 01/TCKT] Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Trả lời