đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh

Đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản?

Bảo hiểm thai sản

Có phải mọi trường hợp đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh đều được hưởng thai sản? Cần đáp ứng những điều kiện gì để được hưởng chế độ thai sản theo chính sách bảo hiểm xã hội mới? Công ty AZTAX sẽ tư vấn và giải đáp cụ thể ngay bài viết dưới đây.

1, Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2019

đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh
Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2019

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Lao động nữ mang thai
 • Lao động nữ sinh con
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản
 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

Lưu ý (*):

a, Các trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ thai sản:

 • Lao động nữ sinh con
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

b, Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động đủ 2 điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

 • Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 • Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

2, Thời gian hưởng chế độ thai sản

Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

 • Lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày.
 • Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

 • Thai dưới 05 tuần tuổi: 10 ngày
 • Thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi: 20 ngày
 • Thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi: 40 ngày
 • Thai từ 25 tuần tuổi trở lên: 50 ngày

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh

(*):

 • Tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày con được sinh ra.
 • Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội
 • Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên đối với người lao động làm việc trong điểu kiện trên.

Ngoài ra:

 • Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.
 • Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết và thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng.
 • Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

 • 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai
 • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

3, Mức hưởng chế độ thai sản

đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh

(*) Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

(**) Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

(***) Trường hợp có ngày lẻ mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Lưu ý (*):

 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.
 • Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, khi đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh, bạn hoàn toàn có thể được nhận trợ cấp thai sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hện hành với điều kiện bạn đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu trong quy định về bảo hiểm thai sản mà pháp luật đã đề ra.

Mọi vấn đề thắc mắc về chế độ thai sản, bạn hãy nhanh tay liên hệ với AZTAX chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ trong thời gian sớm nhất:

| HOTLINE : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn

>> Nếu bạn chưa biết phải chuẩn bị thủ tục hồ sơ bảo hiểm thai sản như thế nào, thì nên xem ngay thủ tục làm bảo hiểm thai sản mới nhất năm 2019