Cách xây dựng thang bảng lương của công ty cổ phần

Cách xây dựng thang bảng lương của công ty cổ phần MỚI NHẤT năm 2022

Bảo hiểm thai sản

Cách xây dựng thang bảng lương của công ty cổ phần được thực hiện căn cứ theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của chính phủ và mức lương tối thiểu của vùng áp dụng đối với người lao động.

1. Công ty cổ phần phải đăng ký lại bảng lương khi lương tối thiểu vùng thay đổi

thang bảng lương của công ty cổ phần
Công ty cổ phần phải đăng ký lại bảng lương khi lương tối thiểu vùng thay đổi

 

Theo Điều 93 Bộ luật lao động năm 2012, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thoả mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP cũng nếu rõ, căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty cổ phần xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

Khi chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương cho phù hợp, bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

Trong khi đó, theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP từ ngày 01/01/2018 mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở các công ty cổ phần sẽ được điều chỉnh lại như sau:

 • Mức 4,42 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với công ty cổ phần hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
 • Mức 3,92 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với công ty cổ phần hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
 • Mức 3,43 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
 • Mức 3,07 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương của công ty cổ phần

Số lương, bậc lương phụ thuộc vào cách xây dựng của từng công ty cổ phần nhưng phải thoả mãn các điều kiện sau:

 • Mức lương thấp nhất (lương bậc 1): không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, lao động đã qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%.
 • Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

3. Thủ tục gửi thang lương, bảng lương của công ty cổ phần

Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh và hướng dẫn tại Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH năm 2005, công ty cổ phần gửi hồ sơ xây dựng thang lương, bảng lương cho Phòng lao động thương binh và xã hội.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương.
 • Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương.
 • Biên bản thông qua hệ thống thang lương, bảng lương trong công ty cổ phần.
 • Bảng hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong công ty cổ phần.
 • Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương.
 • Quy chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp.
 • Một số giấy tờ liên quan khác.

Hồ sơ được làm thành 02 bộ, công ty cổ phần lưu lại 01 bộ và gửi 01 bộ đến Phòng lao động thương binh và xã hội.

Quý khách muốn biết thêm thông tin chi tiết về “thang bảng lương của công ty cổ phần” hoặc cần tư vấn hỗ trợ, thì hãy liên ngay với chúng tôi để nhận được phản hồi sớm nhất!

>> Ban nên xem thêm: