Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa (đính kèm Thông báo số: 455/TB-BHXH, ngày 18/02/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày/Năm ban hành: 18/2/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 22/2/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản thay thế: 243
Loại văn bản: QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Tải Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa

Trả lời