Phụ lục thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội chưa hưởng một lần: Đính kèm theo tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) : Áp dụng đối với phiếu GNHS 313

Ngày/Năm ban hành: 2016
Ngày/Năm hiệu lực: 2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Phụ lục thời gian làm việc có đóng BHXH

Trả lời