[Phiếu giao nhận hồ sơ 630] Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu – Sổ, Thẻ.

Ngày/Năm ban hành: 27/11/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 27/11/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 630/……………/THU- SỔ,THẺ
Số Hồ sơ: 630a/……………/ SỔ, THẺ
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 630: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu – Sổ

Trả lời