[Phiếu giao nhận hồ sơ 627] Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ).

Ngày/Năm ban hành: 2/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 2/3/2020
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 627/…………../SO
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 627: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ

Trả lời