[Phiếu giao nhận hồ sơ 626] Rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo công văn 4027.

Ngày/Năm ban hành: 27/11/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 27/11/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 626/……………/SO
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Điều kiện: áp dụng đối với sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đang tham gia tại đơn vị đến thời điểm rà soát.

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 626: Rà soát, trả sổ BHXH cho NLĐ theo công văn 4027

Trả lời