[Phiếu giao nhận hồ sơ 624] Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã.

Ngày/Năm ban hành: 27/11/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 27/11/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ghi chú: Dùng thay Hồ sơ: 313/……/SO đã hết hiệu lực
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 624/……………/SO
Loại văn bản: QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bấm vào đây để tải Phiếu giao nhận hồ sơ 624

Trả lời