[Phiếu giao nhận hồ sơ 623] Tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ bảo hiểm xã hội.

Ngày/Năm ban hành: 27/11/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 27/11/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ghi chú: Dùng thay Hồ sơ: 309/……/SO đã hết hiệu lực
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 623/……………/SO
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 623 Tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội

Trả lời