[Phiếu giao nhận hồ sơ 610] Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi mã quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi khám chữa bệnh; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho kỳ trước do thiếu thông tin.

Ngày/Năm ban hành: 8/11/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 12/11/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ghi chú: Dùng thay Hồ sơ: 401/……/THE và Hồ sơ: 403/………/THE đã hết hiệu lực
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 610/……………/THE
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 610: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi thông tin

Trả lời