[Mẫu số 03-GCN] Mẫu cấp bổ sung phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày/Năm ban hành: 2017
Ngày/Năm hiệu lực: 2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu số 03 – GCN
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

Mẫu số 03-GCN: Mẫu cấp bổ sung phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Trả lời