[Mẫu 401a/THE] Giấy cam kết áp dụng cho trường hợp đơn vị nộp hồ sơ vừa điều chỉnh nhân thân vừa cấp mất thẻ BHYT

Ngày/Năm ban hành: 29/7/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 29/7/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu 401a/THE
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Mẫu 401a/THE: Giấy cam kết áp dụng cho trường hợp đơn vị nộp hồ sơ vừa điều chỉnh nhân thân vừa cấp mất thẻ BHYT

Trả lời