[Mẫu 02-DS/ĐNTS] Danh sách đề nghị trả sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ

Ngày/Năm ban hành: 2016
Ngày/Năm hiệu lực: 2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu 02-DS/ĐNTS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Mẫu 02-DS/ĐNTS: Danh sách đề nghị trả sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ

Trả lời