[Mẫu 01-BB/GNS] Biên bản về việc tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội quá 12 tháng người lao động không đến nhận tại đơn vị

Ngày/Năm ban hành: 1/8/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/8/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Mẫu 01-BB/GNS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Mẫu 01-BB/GNS: Biên bản về việc tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội quá 12 tháng người lao động không đến nhận tại đơn vị

Trả lời