Chi tiết đính kèm mục 13 của tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)

Ngày/Năm ban hành: 2016
Ngày/Năm hiệu lực: 2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Chi tiết đính kèm mục 13 của tờ khai

Trả lời