Tổng hợp biểu mẫu: Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN

[DOWNLOAD] Tổng hợp biểu mẫu: Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN

Tin tức

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp biểu mẫu: Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN để người lao động thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện.

Tổng hợp biểu mẫu: Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN
Tổng hợp biểu mẫu: Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN

1. Tổng hợp biểu mẫu: Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN

Tổng hợp thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600LG] Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

  Ngày/Năm ban hành: 4/10/2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 4/10/2021
  Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600LG
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600LG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600MG] Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin

  Ngày/Năm ban hành: 4/10/2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 4/10/2021
  Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600MG
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600MG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600EG] Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  Ngày/Năm ban hành: 2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 10/8/2021
  Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600EG
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600EG: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600FG] Xác nhận người lao động tham gia đào tạo

  Ngày/Năm ban hành: 2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600FG
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600FG: Xác nhận người lao động tham gia đào tạo

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600IG] Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

  Ngày/Năm ban hành: 2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
  Tóm tắt: Loại hồ sơ: Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600IG
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600IG: Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600DG] Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

  Ngày/Năm ban hành: 2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600DG
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600DG: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600GG] Xác nhận người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

  Ngày/Năm ban hành: 2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600GG
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600GG: Xác nhận người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600HG] Xác nhận người lao động ngừng việc

  Ngày/Năm ban hành: 2021
  Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600HG
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600HG: Xác nhận người lao động ngừng việc

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 666] Cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

  Ngày/Năm ban hành: 4/11/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 9/11/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 666
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 666: Cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 601] Truy Thu BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN (trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 601
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 601: Truy Thu BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN (trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 601a] Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 601a
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 601a: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 601b] Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng)

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600b
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 601b: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600a] Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm)

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600a
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600] Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 605] Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài)

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 605
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 605: Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 602] Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 602
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 603
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 603: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 606] Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT)

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 606
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 606: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 606a] Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

  Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 606a
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

 • [MẪU D02-LT] Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  Ngày/Năm ban hành: 18/8/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 18/8/2020
  Số hiệu văn bản: Mẫu D02-LT
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải MẪU D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN

 • [MẪU TK1-TS] Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Ngày/Năm ban hành: 27/3/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/5/2020
  Số hiệu văn bản: Mẫu TK1-TS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  (Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

  Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600b] Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Điều chỉnh mức đóng)

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600b
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600b: Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Điều chỉnh mức đóng)

 • [[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600a] Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Báo giảm).

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600a
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Báo giảm)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600] Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600: Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 601] Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).
 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 601a] Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).
 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 606] Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế).

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 606
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 606: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 606a] Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 606a
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 605] Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài).

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Tóm tắt: Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 605
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 605: Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài)

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 602] Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; Cấp sổ bảo hiểm xã hội.

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 602
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; Cấp sổ bảo hiểm xã hội.

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 603] Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia Bảo hiểm y tế.

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 603
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 603: Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia Bảo hiểm y tế.

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 611] Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ.

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 611
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 611: Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 604] Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị.

  Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
  Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 604
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 604: Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị.

 • [PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 611] Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ.

  Ngày/Năm ban hành: 10/10/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 10/10/2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: 611
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 611: Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ

 • [MẪU D03-TS] Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 595

  Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu D03-TS-Quyết định số 595/QĐ-BHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  (Ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

  TẢI MẪU D03-TS: Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 595

 • [MẪU D02-TS] Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

  Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
  Số hiệu văn bản: Mẫu D02-TS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  tải MẪU D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

 • [MẪU D01-TS] Bảng kê thông tin

  Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
  Số hiệu văn bản: Mẫu D01-TS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải [MẪU D01-TS] Bảng kê thông tin

 • [MẪU SỐ 03/TCKT] Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu: Mẫu số 03/TCKT : Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt Nam

  Ngày/Năm ban hành: 23/12/2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/9/2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Ghi chú: Mẫu cũng dùng ở Quy trình thực hiện
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: 03/TCKT-Công văn 3524/BHXH-TCKT
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải [MẪU SỐ 03/TCKT] Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

 • [Mẫu số 01/TCKT] Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (Đối với các trường học không đủ điều kiện nhân lực): Mẫu số 01/TCKT - Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt Nam

  Ngày/Năm ban hành: 14/9/2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 14/9/2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: 01/TCKT-Công văn 3524/BHXH-TCKT
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải [Mẫu số 01/TCKT] Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

 • [PHỤ LỤC 02] Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

  Ngày/Năm ban hành: 22/2/2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 22/2/2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Phụ lục 02
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải [PHỤ LỤC 02] Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT

 • [PHỤ LỤC 03] Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ y tế

  Ngày/Năm ban hành: 22/2/2016
  Ngày/Năm hiệu lực: 22/2/2016
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Phụ lục 03
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải [PHỤ LỤC 03] Các loại giấy tờ làm căn cứ cấp lại, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

 • [MẪU DK01] Danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu DK01 (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

  Ngày/Năm ban hành: 9/9/2015
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2015
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu DK01-Quyết định số: 959/QĐ-BHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải [MẪU DK01] Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

 • [MẪU DK05] Danh sách tăng giảm người tham gia bảo hiểm y tế

  Ngày/Năm ban hành: 9/9/2015
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2015
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu DK05-Quyết định số: 959/QĐ-BHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải Danh sách tăng giảm người tham gia BHYT

 • Bảng thống kê tổng hợp tham gia Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

  Ngày/Năm ban hành: 1/10/2015
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/10/2015
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải Bảng thống kê tổng hợp tham gia BHYT học sinh sinh viên

 • [MẪU TK3-TS] Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Ngày/Năm ban hành: 1/12/2015
  Ngày/Năm hiệu lực: 9/9/2015
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu TK3-TS-Quyết định số 959/QĐ-BHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT

 • [MẪU D07-TS] Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Ngày/Năm ban hành: 24/8/2015
  Ngày/Năm hiệu lực: 24/8/2015
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Ghi chú: Mẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT
  Số hiệu văn bản: Mẫu D07-TS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN D07-TS

 • [MẪU SỐ 01b/BHYT] Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe

  Ngày/Năm ban hành: 24/8/2015
  Ngày/Năm hiệu lực: 24/8/2015
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: 01b/BHYT
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải MẪU SỐ 01b/BHYT Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe

 • [MẪU SỐ 03/BHYT] Danh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác: Mẫu số 03/BHYT

  Ngày/Năm ban hành: 4/3/2015
  Ngày/Năm hiệu lực: 4/3/2015
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: 03/BHYT
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải Danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác 03/BHYT

 • [MẪU SỐ 01/BHYT] Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu: Mẫu số 01/BHYT

  Ngày/Năm ban hành: 4/3/2015
  Ngày/Năm hiệu lực: 4/3/2015
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: 01/BHYT
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 01/BHYT

 • [MẪU C04-TS] Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế

  Ngày/Năm ban hành: 4/3/2015
  Ngày/Năm hiệu lực: 4/3/2015
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu: C04-TS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế C04-TS

 • [D03-TS] Danh sách tăng, giảm người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Đối tượng do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý)

  Ngày/Năm ban hành: 18/7/2013
  Ngày/Năm hiệu lực: 18/7/2013
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu D03-TS
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải Danh sách tăng, giảm người chỉ tham gia BHYT D03-TS

 • [C84b-HD] Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên

  Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
  Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  Ghi chú: Mẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ thanh toán BHYT
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: C84b-HD-Thông tư số 178/TT-BTC
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên C84b

 • [MẪU SỐ C84bTE-HD] Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi

  Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
  Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: C84bTE-HD-Thông tư số 178/TT-BTC
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi C84bTE

 • [MẪU SỐ C84a-HD] Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi

  Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
  Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: C84a-HD-Thông tư số 178/TT-BTC
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi C84a

 • [MẪU SỐ C84a-HD] Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên

  Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
  Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: C84a-HD-Thông tư số 178/TT-BTC
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Tải [MẪU SỐ C84a-HD] Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên

 • [C66-HD] Giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu

  Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
  Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: C66-HD-Thông tư số 178/TT-BTC
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải Giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu C66

 • [MẪU D03-TS (TE)] Danh sách tăng, giảm người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi)

  Ngày/Năm ban hành: 15/10/2012
  Ngày/Năm hiệu lực: 15/10/2012
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu D03-TS (TE)
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải Danh sách tăng, giảm người chỉ tham gia BHYT

 • [MẪU SỐ D01b-TS] Công văn đề nghị

  Ngày/Năm ban hành: 25/10/2011
  Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2012
  Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Số hiệu văn bản: Mẫu số: D01b-TS-QĐ số: 1111/2011/QĐ-BHXH
  Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

  Bấm vào đây để tải Công văn đề nghị D01b-TS

 • 2. Hướng dẫn cách tải biểu mẫu miễn phí về máy

  Để tải biểu mẫu, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

  Bước 1: Chọn biểu mẫu doanh nghiệp cần, truy cập link tải về ở phần tổng hợp biểu mẫu

  Giao diện khi nhấn vào link như sau:

  Giao diện khi truy cập vào link
  Giao diện khi truy cập vào link

  Bước 2: Nhấn “Tệp” >> “Tải xuống” >> “Microsoft Word (.doc)” để tải tệp về

  Bước 2: Cách tải file về máy
  Bước 2: Cách tải file về máy

  Bước 3: Chọn nơi lưu file và nhấn “Save” để hoàn tất lưu file

  Đây là giao diện sau lưu file thành công.

  Giao diện khi hoàn tất lưu file
  Giao diện khi hoàn tất lưu file

  Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội hoặc hỗ trợ dịch vụ bảo hiểm xã hội, vui lòng để lại thông tin trong form bên dưới:

  Trên đây chúng tôi đã cung cấp các biểu mẫu hỗ trợ cho quá trình làm thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN kèm theo hướng dẫn chi tiết cách lưu file về máy. Doanh nghiệp có thắc mắc cần giải đáp, tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi theo những cách dưới đây:

  DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM

  Hotline: 0932.383.089

  Email: cs@aztax.com.vn

  Website: https://bhxhtphcm.com